Vereen is geboren op 30 maart 1968 te Leiden, afgestudeerd aan de Hoge School van Amsterdam, afdeling Academie voor Lichamelijke Opvoeding ( ALO). Na een aantal jaren als gymleerkracht in het Basisonderwijs en als bewegingsdocent met gehandicapte kinderen te hebben gewerkt heeft ze besloten het onderwijs te verlaten en zichzelf vanaf 2005 te richtten op haar creatieve ontwikkeling.

Binnen deze creatieve ontwikkeling heeft ze diverse opleidingen, cursussen en workshops gevolgd,  op het gebied van fotografie, 2 jaar fotografisch vormgeving aan de Fotovakschool in Amsterdam,  tekenen en schilderen, 3 jaar  aan de Kunst Academie Haarlem en dessinontwerpen en Interieur Styling, 2 jaar aan de Vogue Academie in Amsterdam. Creatieve kennis en technieken hebben voor Vereen puur en alleen een ondersteunende functie. Vereen moet in haar werk, op de eerste plaats zichzelf altijd in het onbevangen creatieve proces kunnen laten meevoeren voor een uniek resultaat binnen haar werk.

Voor Vereen is schilderen een passie. Haar grootste inspiratiebron is het leven zelf met al zijn facetten. Haar werk is de spiegel van haar ziel, haar visueel dagboek.  Vereen schildert intuïtief,expressief, kleurrijk en vrij vanuit haar gevoel.

Vereen heeft een innerlijke drive om steeds op een flexibele manier met de stroom van haar leven mee te bewegen, waardoor van tijd tot tijd vernieuwing zichtbaar is in haar werk . ( zie tijdlijn..?  ) Het element “”vrijheid in bewegen “”komt steeds weer op verschillende manieren terug in het werk van Vereen. De symbolische betekenis van m.n. de vogel maar ook andere dieren, symboliseren haar persoonlijke thema’s en vormen dan ook een rode draad binnen het werk van Vereen en haar leven.

De”” Albatros””,  staat symbool voor het leven van Vereen. De vrijheid om te bewegen, verbonden te zijn tussen hemel en aarde, grenzen te verleggen, alert te zijn,  je eigen koers te varen vanuit je eigen innerlijke kracht, je eigen intuïtie te volgen, te vertrouwen en zo je levenstaken te ontdekken en vorm te geven ofwel je eigen innerlijke dromen te manifesteren.

Interesse voor spirituele symboliek, kennis, textiele werkvormen, motieven  en kleurpaletten die kunstenaars uit andere culturen gebruikten en nog gebruiken, bepaald de multiculturele invloed in het werk van Vereen. Hierdoor ontvouwt elk kunstwerk zich steeds opnieuw  tot een symbolische harmonieuze kleurrijke unieke compositie.

Vereen organiseert sinds 2006 haar eigen exposities en presenteert haar werk op een professionele originele manier, soms in combinatie met ondersteunde teksten van haarzelf of gedichten van anderen meestal in combinatie met haar passie voor zang en muziek.

Door exposities, opdrachten voor particulieren, bedrijven, tijdschriften, magazines en haar de website wil Vereen haar werk graag met anderen delen en inspireren. Vereen is  altijd op zoek naar een wisselwerking die positief,respectvol, opbouwend en inspirerend voelt, waardoor zij het gevoel heeft elkaar te helpen groeien als kunstenaar, ontwerper maar ook als mens. Laat u meevoeren door het bewegelijke spel van Vereen, de sfeer van creatieve energie, de kleuren, details en niet te vergeten de  betekenis in haar werk en neem een kijkje in haar galerie.